Ewa Pietras

Academy of Dramatic Arts in Krakow, Campus Faculty (Puppetry) in Wrocław. In Toruń since 1984.

She performs in:pl_PIETRAS002

Michał Walczak “Man with God in the wardrobe”
directed by: Piotr Kruszczyński
premiere: 24.04.2010

“Concert of Wishes”
artistic assistance: Iwona Kempa, Jacek Bończyk
arrangements and musical direction: Igor Nowicki
premiere: 07.10.2012

Lukas Barfuss “Hello, Dora”
dir. Krzysztof Rekowski
premiere: 27.10.2013

Wojciech Bogusławski, Stanisław Wyspiański, Witold Gombrowicz “Polish Face Expressions” (Polskie miny)
dir. Mikolaj Grabowski
premiere: 20.12.2014

Roles in Wilam Horzyca Theatre

Juliusz Słowacki “Balladyna”
dir .: Krystyna Meissner
premiere: 21.12.1984

Stanisław Grochowiak “Boys” (Chłopcy)
dir. Ryszard Ber
premiere date: 16.03.1985

Stanislaw Ignacy Witkiewicz “The Water Hen”
dir. Andrzej Markowicz
premiere: 06.10.1985

Alfred de Musset “Lorenzaccio”
dir. Marcel Kochańczyk
Premiere: 18.05.1986

Jacek Chmielnik “Romanca”
dir. Waldemar Wilhelm
premiere: 06.12.1986

Isaac Babel “Twilight”
dir. Krystyna Meissner
premiere: 14.02.1987

Frank Wedekind “Lulu”
dir. Michał Kwieciński
premiere: 12.07.1987

Nikolai Erdman “The Mandate”
dir. Eugeniusz Korin
premiere: 21.02.1988

Witold Gombrowicz “Operetta” (Operetka)
dir. Krystyna Meissner
premiere: 30.06.1988

“Polish Evening” (Zygmunt Krasinski “Non-Divine Comedy” Tadeusz Konwicki “Little Apocalypse”)
dir. Krystyna Meissner
premiere: 18.02.1990

Nikolai Gogol “The Government Inspector”
dir. Krystyna Meissner
premiere: 11.03.1992

Jean Giraudoux “The Madwoman of Chaillot”
dir. John Błeszyński
Release: 17.05.1992

Darius Milhaud “Bull on the Roof”
dir. W. Kępczyński
premiere: 07.11.1992

Fyodor Dostoyevsky, “The Possessed”
dir. Jan Maciejowski
premiere: 2.05.1993

Wojciech Bogusławski “Supposed Miracle, or Cracovians and Highlanders” (Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale)
dir. Andrzej Rozhin
premiere: 01.03.1994

“Enchanted Lake” by Tchaikovsky
dir. Władysław Janicki
premiere: 30.09.1995

Stanisław Wyspiański “Wedding”
dir. Krystyna Meissner
premiere: 20.12.1996

Nikolai Gogol “Marriage”
dir. Marek Fiedor
premiere: 16.04.1997

Cezary Domagała / Tomasz Bajerski “Pinocchio, or musical story of the Good Upbringing” (Pinokio, czyli Muzyczna opowieść o Dobrym Wychowaniu)
dir. Cezary Domagała
premiere: 7.12.1997

Helmut Kajzar “Paternoster”
dir. Marek Fiedor
premiere: 7.11.1998

Jerzy Bielunas “In 80 days around the world after a hundred years”
dir. Jerzy Bielunas
premiere: 27.02.2000

Peter Weiss “Marat / Sade”
dir. Andrzej Bubień
Premiere: 05.02.2003 Hamburg
15.02.2003   – Toruń

Jan Brzechwa “Cinderella”
dir. Wieslaw Komasa
premiere: 12.09.2003

Witold Gombrowicz “Wedding”
dir. Elmo Nüganen
Premiere: 8.10.2004

Fyodor Dostoyevsky “Crime and Punishment”
dir. Andrzej Bubień
premiere: 12.02.2005

Tomasz Vinterberg, Mogens Rukov “Celebration”
dir. Norbert Rakowski
premiere: 29.10.2005

János Hay “I promise to love you and be faithful to you”
direction and musical arrangement: Iwona Kempa
Polish pre-premiere March 28, 2009.

Michał Walczak “Man with God in the wardrobe”
Directed by: Piotr Kruszczyński
premiere: 24.04.2010

“Concert of Wishes”
artistic supervision: Iwona Kempa, Jacek Bończyk
premiere: 07.10.2012

Iza Kuna “Klara”
Directed by: Peter Kruszczyński
premiere: 01.12.2012

Lukas Barfuss “Hello, Dora”
dir. Krzysztof Rekowski
premiere: 27.10.2013

Theatre roles outside Horzyca Theater

Agnieszka Osiecka “Let the apple trees blossom” (Niech no tylko zakwitną jabłonie)
dir. Elwira Turska
Wanda Siemaszkowa Theatre, Rzeszów
premiere: 15.05.1974

Witold Gombrowicz “Operetta” (Operetka)
dir. Józef Gruda
Juliusz Osterwa Theatre, Lublin
premiere: 20.01.1979

Joanna Kulmowa “Big, little king”
dir. Włodzimierz Fełenczak
Juliusz Osterwa Theatre, Lublin
Premiere: 13.05.1979

Tadeusz Kijonka “Dwarfs, dwarfs” (Krasnoludki, Krasnoludki)
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 15.12.1979

Stanisław Wyspiański “Liberation”
dir. Krystyna Meissner
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 08.03.1980

Valentin Katajew “Squaring the circle”
dir. Jerzy Wasiuczyński
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 12.04.1980

Ryszard Ruszkowski “Jadzia, the widow” (Jadzia wdowa)
dir. Teresa Żukowska
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 12.10.1980

William Shakespeare “Midsummer Night’s Dream”
dir. Jerzy Rakowiecki
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 10.01.1981

Adolf Nowaczyński “Frederick the Great” (Wielki Fryderyk
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 28.03.1981

August Strindberg “Creditors”
dir. Jacek Andrucki
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 7.11.1981

Aleksander Fredro, “Mr. Jowialski” (Pan Jowialski)
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 28.02.1982

William Shakespeare “The Tempest”
dir. Józef Słotwiński
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 23.05.1982

Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz “Madame Sans-Gene”
dir. Andrzej Konic
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 13.10.1982

Juliusz Sowacki “Horsztyński
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 03.02.1983

Alexei Arbuzov “Reminiscence”
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 12.11.1983

Stefan Żeromski “Seedtime”
dir. Zygmunt Wojdan
Jan Kochanowski Powszechny Theatre, Radom
premiere: 18.12.1984