Andrzej Churski

Dyrektor naczelny
Absolwent polonistyki na UMK w Toruniu (1977). Recenzent teatralny – nieprzerwanie od 1977 roku publikujący w pismach ogólnopolskich, regionalnych  i lokalnych  (m.in. „Teatr”, „Warmia i Mazury” , „Ilustrowany Kurier Polski”, „Gazeta Pomorska”, a od 1990 – „Nowości” ). Autor tekstów o teatrze – m.in. w wydawnictwach Teatru Wilama Horzycy, obserwator, rzecznik prasowy i juror festiwali teatralnych. Dziennikarz od 1978 r., w latach 1982-1990 w gazetach ukazujących się w Toruniu poza cenzurą. Pracował w tym czasie jako redaktor wydawnictwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu i konspiracyjnego Wydawnictwa Kwadrat. Od 1990 do 2006 r. związany z redakcją Dziennika Toruńskiego „Nowości” jako, m.in., recenzent teatralny, kierownik działu kultury i sekretarz redakcji. Doświadczenia z zakresu organizacji i zarządzania zdobywał jako członek zarządu, a potem prezes Spółdzielni Dziennikarsko-Wydawniczej Oficyna Toruńska (wydawca dziennika Nowości). Za jego kadencji „Nowości” wyremontowały stuletni dom przy ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na nowoczesną siedzibę redakcji. Współautor koncepcji redakcyjnej i graficznej pierwszego bezpłatnego tygodnika miejskiego w Toruniu i do października 2007 redaktor naczelny tygodnika „Teraz Toruń”.